Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

keeplooking
20:21
4900 1e59
20:19
3502 8093 500
Reposted fromrawriot rawriot viaindisputabel indisputabel
keeplooking
20:19
keeplooking
20:19
Reposted fromlaters laters viaadurowe adurowe
keeplooking
20:19
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę.
20:18
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaadurowe adurowe
20:17
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viaanastasie anastasie
keeplooking
20:13
9853 fe7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
keeplooking
20:13
akuratnie
Reposted fromgabrielle gabrielle viamalinowowa malinowowa
20:13
keeplooking
20:12
4745 7d2e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
keeplooking
20:11
5348 30f8
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
20:03
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
keeplooking
20:01
keeplooking
20:00
6369 ec75 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
keeplooking
19:59
1799 5d9a
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
keeplooking
19:57
1393 829f
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
keeplooking
19:53
5017 5a8b 500
Reposted fromsavatage savatage viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
keeplooking
19:52

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
keeplooking
19:51
To zakochanie, nie miłość. Miłość to rozsądek. A zakochanie i seks to są zupełnie inne historie, jak tafla na wodzie, pod spodem płynie rzeka. Niebawem ta tafla się stopi i trzeba będzie nauczyć się pływać. Im goręcej, tym szybciej ona się topi.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl