Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2019

keeplooking
19:26

Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.

— Wojciech Kuczok, Senność
keeplooking
19:26
8708 6e0a
Reposted fromnonperfect nonperfect viafoodforsoul foodforsoul
19:25
keeplooking
19:24
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny. 
http://www.wysokieobcasy.pl/dzien_kobiet/1,144045,17277485,Dziesiec_sposobow__by_zyc_z_sensem.html
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viafoodforsoul foodforsoul

July 29 2019

keeplooking
22:14
0417 0359 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainvincible invincible
keeplooking
22:14
0770 4a16 500
Reposted fromapatia apatia viasmutnazupa smutnazupa
22:13
6620 3bf9
Reposted fromerial erial viathatwasntadream thatwasntadream

July 27 2019

keeplooking
21:22
8762 209a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
keeplooking
21:22
8763 570e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
keeplooking
21:22
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viamefir mefir
keeplooking
21:21
3870 c00d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
keeplooking
21:21
2102 d99f
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
keeplooking
21:21
Reposted fromFlau Flau viaclementiines clementiines
keeplooking
21:21
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaclementiines clementiines
keeplooking
21:19
8820 1995 500
Reposted frommarkovitsh markovitsh viairmelin irmelin
keeplooking
21:18
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
keeplooking
21:18
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclementiines clementiines
keeplooking
21:17
keeplooking
21:17
keeplooking
21:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl