Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

keeplooking
00:07

May 04 2019

keeplooking
21:34
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
keeplooking
21:34
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
keeplooking
19:21
Reposted frompeper peper viaoll oll
keeplooking
19:07
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
keeplooking
19:06
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viaoll oll
keeplooking
19:06
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viaoll oll

April 30 2019

keeplooking
20:09
4246 e05d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
20:09
3854 8829
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
20:09
3933 f69f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
20:09
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
20:08

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
20:08
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
20:04
5906 5660
keeplooking
20:04
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
19:38
2540 6944 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
19:38
4245 15f4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
19:37
2906 87e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
19:37
9109 66f4 500
keeplooking
19:37
8004 7e9f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl