Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

17:18
17:18
17:18
3871 f55b 500
keeplooking
17:17
0469 6b86 500
keeplooking
17:17
0808 d8ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
keeplooking
17:16
Dorzucając wszędzie swoje trzy grosze można stracić fortunę.
— Rafał Witek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
keeplooking
17:16
Dorzucając wszędzie swoje trzy grosze można stracić fortunę.
— Rafał Witek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
keeplooking
17:16
- Nie mam marzeń. - Tym lepiej dla ciebie. Nie spotka cię rozczarowanie.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
17:16
17:16
keeplooking
17:16
8430 9c52 500
keeplooking
17:16
8430 9c52 500
keeplooking
17:16
17:15
keeplooking
17:15
0170 fb6f
Reposted fromretaliate retaliate viaponurykosiarz ponurykosiarz
13:16
8684 4441 500

70rgasm:

Stanley Kubrick taking a mirror selfie with his daughter, Vivian Kubrick, while Jack Nicholson thought it was a photo of him, on the set of The Shining, 1980.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaponurykosiarz ponurykosiarz
keeplooking
13:13
1135 3b61 500
Reposted fromfungi fungi viaponurykosiarz ponurykosiarz
keeplooking
13:12
Zabroń mi czegoś, a zrobię to z podwójną przyjemnością.
keeplooking
13:12
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viairmelin irmelin
keeplooking
13:12
Kiedykolwiek popełniasz błąd albo dostajesz kopniaka od życia, nie oglądaj się za siebie zbyt długo. Błędy są naturalnym sposobem, w jaki życie udziela Ci lekcji.
— Og Mandino
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl