Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

keeplooking
19:42
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaanastasie anastasie
keeplooking
10:14
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys via4777727772 4777727772
keeplooking
10:14
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz - "Cześć, co słychać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatojaa agatojaa
keeplooking
10:13
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagatojaa agatojaa
keeplooking
10:04
8677 0463 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunmadebeds unmadebeds
keeplooking
10:03
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
keeplooking
10:03
5238 bada
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
10:03
5241 2edd
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
10:03
5245 f92a
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
10:02
5255 8886
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
10:01
5318 d812
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
10:01
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
10:00
5237 452c
keeplooking
10:00
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viajointskurwysyn jointskurwysyn
keeplooking
10:00
keeplooking
09:56
5483 b506
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
09:56
5494 af09
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
09:56
5503 0572
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
09:55
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
09:55
5506 9936
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl