Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

keeplooking
10:04
6867 36d5
Reposted fromels els viaFiodor11 Fiodor11
10:04
keeplooking
10:04
Reposted fromshakeme shakeme viathatwasntadream thatwasntadream
keeplooking
10:03
7938 8a8d 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
10:03
7897 cac6 500
Reposted fromhawke hawke viairmelin irmelin
keeplooking
10:03
10:03
1924 f904
10:02
9041 f1ad 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viairmelin irmelin
keeplooking
10:02
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
10:02
keeplooking
10:01
W przyszłym wcieleniu czy jutrzejszym śnie...- nieważne kiedy. I tak będziesz mój.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
keeplooking
10:01
 Nie ma przyjaźni po rozstaniu. Zrywam z Tobą, ale zostańmy przyjaciółmi. Brzmi tak samo jak - Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viathatwasntadream thatwasntadream
keeplooking
10:01
1710 19ea
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
10:00
9186 992b 500

bluedoveyellowsun:

Sunsets in Brooklyn summer hit so suddenly

Reposted fromhawke hawke viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:00
4881 e4bc 500
Reposted fromdivi divi viamaybeyou maybeyou
keeplooking
10:00
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone
09:59
9667 cf09 500

dendriforming:

psycholar:

Motivational work poster on our lab wall.

Text: Science is like sex; it has practical uses, but that’s not why we do it.

Reposted fromerikabee erikabee viaunmadebeds unmadebeds
keeplooking
09:59

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
keeplooking
09:57
3227 2dc5
Reposted fromhysterie hysterie viamoviesss moviesss
keeplooking
09:57
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viamoviesss moviesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl