Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

keeplooking
16:50
7807 d6b6
Reposted frompoppyseed poppyseed viaflyleaf flyleaf
keeplooking
16:49
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaK8 K8
keeplooking
16:49
0051 35fb 500
Reposted fromprecious precious viaK8 K8
keeplooking
16:49
9427 056f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafabuleux fabuleux
keeplooking
16:48

June 01 2017

keeplooking
20:02
keeplooking
20:02
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
keeplooking
20:02
keeplooking
20:01
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaanastasie anastasie
keeplooking
20:01
0209 facf 500
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss
keeplooking
20:01
4876 50b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
keeplooking
20:01
2189 bfa8
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaanastasie anastasie
keeplooking
20:01
4053 1d8a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaadurowe adurowe
keeplooking
20:01
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaadurowe adurowe
keeplooking
19:42

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
keeplooking
19:42
keeplooking
17:29
Apollo 9, 1969.
keeplooking
17:29
Apollo 7, 1968.
keeplooking
17:28
4170 3499 500
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
keeplooking
17:26
Dobrze jest, psiakrew, a kto powie, że nie, to go w mordę!
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl