Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

keeplooking
20:04
keeplooking
20:04
9680 986d
keeplooking
20:02
20:02
2346 4ba3
keeplooking
19:59
4952 6879 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamendel mendel
keeplooking
19:58
9655 2978 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafabuleux fabuleux
keeplooking
19:57
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
keeplooking
19:57
5450 901d 500
Reposted fromhimym himym viaJakisproblem Jakisproblem
keeplooking
19:56
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaJakisproblem Jakisproblem
keeplooking
19:53
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
keeplooking
19:53
7853 b56d 500
19:52
2001 a6d2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianoticeme noticeme
keeplooking
19:52
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaJakisproblem Jakisproblem
keeplooking
16:56
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
16:56
9365 16e2 500
16:54
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
keeplooking
16:54
6024 63dc
Reposted fromblithely blithely vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
keeplooking
16:53
3765 e0de
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
keeplooking
16:53
8089 da30 500
keeplooking
16:53
2566 432a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl