Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

keeplooking
13:12
Kiedykolwiek popełniasz błąd albo dostajesz kopniaka od życia, nie oglądaj się za siebie zbyt długo. Błędy są naturalnym sposobem, w jaki życie udziela Ci lekcji.
— Og Mandino
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
13:02
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
keeplooking
13:01
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viairmelin irmelin
keeplooking
12:59
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viaanastasie anastasie
keeplooking
12:59
keeplooking
12:58
Dzisiaj potraktuj każde "nie" jako "być może".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
keeplooking
12:55
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

August 13 2017

keeplooking
07:07
5957 a321 500
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viainyou inyou
07:07
0863 ad33 500
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viainyou inyou
keeplooking
07:06
7714 0cad 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainyou inyou
keeplooking
07:06
0804 2cf5
Reposted fromscorpix scorpix viainyou inyou
keeplooking
07:06
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viamaybeyou maybeyou
keeplooking
07:06

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viamaybeyou maybeyou
keeplooking
07:06
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viamaybeyou maybeyou
keeplooking
07:05
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamaybeyou maybeyou
07:05
5172 48bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
keeplooking
07:05
2019 4985 500
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja viathatwasntadream thatwasntadream
keeplooking
07:05
keeplooking
07:05
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
keeplooking
07:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl