Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

keeplooking
16:11
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunmadebeds unmadebeds
keeplooking
16:10
1942 778c 500
Reposted from4777727772 4777727772

March 30 2018

19:44
6005 919e
Reposted fromimblazin imblazin viaskam skam
keeplooking
19:37
6029 455c
Reposted fromcigarettebreak cigarettebreak viaskam skam
keeplooking
19:29
Spróbuj choć raz wyolbrzymić szczęście zamiast problemu.
Reposted frommefir mefir viaskam skam
keeplooking
19:25
1683 9392
keeplooking
19:25
Każdy z nas ma dwie rzeczy do wyboru: jesteśmy albo pełni miłości... albo pełni lęku.
— Albert Einstein
Reposted frometerycznie eterycznie viaskam skam
keeplooking
19:25
Spotkanie dwóch osób jest niczym zetknięcie dwu substancji chemicznych, jeżeli zachodzi reakcja, obie ulegają przemianie.
— Carl Jung
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaskam skam
keeplooking
19:25
1931 670c
Reposted fromwsukience wsukience viaskam skam
keeplooking
19:24
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 29 2018

keeplooking
09:39
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
09:39
1372 e492 500
Reposted fromPoranny Poranny viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
09:39
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
keeplooking
09:38
5998 5ebf 500
No. Bułka z masłem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
09:37
8970 62ed 500
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
keeplooking
09:37
keeplooking
09:37
7143 8cdd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittle-things little-things
keeplooking
09:37
9166 5f5b
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialittle-things little-things
keeplooking
09:36
09:36
2846 ec7c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl