Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

16:54
3993 5b52 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
keeplooking
16:53
4160 7e2d 500
Reposted fromrichardth richardth viaSurvivedGirl SurvivedGirl
16:53
2337 d92f 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
16:52
4077 3710
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
16:51
2460 4a82
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
16:51
2586 a648 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
keeplooking
16:50

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea via100suns 100suns
keeplooking
16:50
6919 672c 500
Anke Grunow
Reposted fromPoranny Poranny via4777727772 4777727772
16:49
2471 7fb4
Reposted fromSkydelan Skydelan viainvincible invincible
keeplooking
16:49
Reposted fromshakeme shakeme viainvincible invincible
keeplooking
16:49
0134 696f
keeplooking
16:48

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle viainvincible invincible
keeplooking
16:45
3827 7261
#15
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie viacytaty cytaty
keeplooking
16:45
8916 7d66
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
16:44
2861 cb22 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

keeplooking
16:44
0144 7bda
Reposted frommollydaggers mollydaggers viaunmadebeds unmadebeds
keeplooking
16:44
1110 d17c
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
keeplooking
16:43
9666 09db
keeplooking
16:43
keeplooking
15:36
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl