Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

keeplooking
21:30
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
keeplooking
21:30
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSurvivedGirl SurvivedGirl
keeplooking
21:30
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
keeplooking
21:29
keeplooking
21:29
keeplooking
21:29
7808 de29
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
keeplooking
21:29
Świerszczyńska?
Reposted fromzabka zabka
keeplooking
21:28
8648 e316
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
keeplooking
21:28
keeplooking
21:28
keeplooking
21:27
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
keeplooking
21:27
keeplooking
21:27
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viasouxie souxie

July 26 2018

keeplooking
16:24
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
keeplooking
16:24
keeplooking
16:22
keeplooking
16:22
Fire Clouds
16:22
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viamalinowowa malinowowa
keeplooking
16:22
keeplooking
16:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl