Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

keeplooking
18:17
keeplooking
18:17
8236 d756 500
keeplooking
18:17
3550 1dc6 500
keeplooking
18:16
7696 47ec
keeplooking
18:14
0045 a970
Reposted fromkarahippie karahippie viacatherineee catherineee
keeplooking
18:14
keeplooking
18:14
keeplooking
18:13
keeplooking
18:13
keeplooking
18:13
keeplooking
18:12
keeplooking
18:12
3463 4f10 500
Reposted from4777727772 4777727772 via100suns 100suns
keeplooking
18:12
1719 6e1e 500
Reposted fromoll oll
keeplooking
18:11
8220 7afb
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaoll oll
keeplooking
18:09
1509 9915 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
keeplooking
18:09
1508 87e7 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
keeplooking
18:07
2676 1745 500
Reposted fromarjusiur arjusiur viaoll oll
keeplooking
18:07
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaoll oll
keeplooking
18:06
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaoll oll
keeplooking
18:04
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl