Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

keeplooking
19:15
3119 45fa 500
Reposted frommiischa miischa viaiblameyou iblameyou
keeplooking
17:41
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
keeplooking
17:41
keeplooking
17:40
9506 d1c9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
keeplooking
17:40
keeplooking
17:39
0030 ad97 500
Reposted frompudelkozniczym pudelkozniczym viairmelin irmelin
keeplooking
17:38
0879 3d47 500
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
keeplooking
17:38
Bycie z kimś na siłę lub bo tak "wypada", to... zupełnie tak jakbyśmy poszli do sklepu zoologicznego z zamiarem zakupu złotej rybki. Na miejscu okazuje się, że wymarzonej przez nas ryby nie ma. Po głębszym zastanowieniu decydujemy się na jaszczurkę, a następnie trzymamy ją w akwarium, uczymy pływać i karminy karmą dla rybek. Głupie, prawda? Nawet gdy w danym momencie nie ma w zoologicznym złotej rybki, to przecież w końcu kiedyś będzie. Dlaczego więc mamy się wiązać z kimś, kto do końca nam nie odpowiada? Lepiej nie mieć złotej rybki wcale, niż przez całe życie patrzeć na znienawidzonego "gada".
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
keeplooking
17:35
9510 b96a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeffic effic
keeplooking
17:34
2346 f7ef 500
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaeffic effic
keeplooking
17:34
2737 24df 500
keeplooking
17:34
2753 d25d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 19 2019

keeplooking
23:22
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajnna jnna
keeplooking
23:22
keeplooking
23:22
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
keeplooking
23:21
9336 cebb
Reposted frommiischa miischa viaanastasie anastasie
keeplooking
23:20
3338 e5d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianegacja negacja
keeplooking
23:20
2433 607e 500
Reposted fromcogitavi cogitavi vianegacja negacja
keeplooking
23:20
Reposted frompsychedelix psychedelix vianegacja negacja
keeplooking
23:19
6234 28d3
Reposted fromrubinek rubinek vianegacja negacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl